„KOSMO“ DOOEL
Rr. Tome Pure 1A Butel
1000 Shkup
Maqedoni

Tel: +389 2 2628 577
Tel: +389 2 2614 409
E-mail: cosmo@cosmo.com.mk
www: cosmo.com.mk
www: cosmo-mermeri.com.mk
Na gjeni në

Orari i punës:
E Hënë - E Shtunë prej 8:30 - 16:00